stanislav předota
SP logo
Data

MgA. et Mgr. Stanislav Předota

 

1971–1982 – studium LŠU České Budějovice, obor akordeon, zpěv

1981 – W. A. Mozart: Bastien a Bastienka (LŠU České Budějovice, režie J. Ryšavý)
Představení původně vzniklo jako připomínka 190. výročí úmrtí W. A. Mozarta, setkalo se ovšem s tak velkým úspěchem u veřejnosti, že jsme jej v následujících letech celkem asi patnáctkrát reprízovali.

1982–1987 – studium na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, obor vyučování zpěvu na LŠU
Studium bylo zakončeno rozsáhlou diplomovou prací o Polaroliho operách v českokrumlovském zámeckém archivu a absolventským pěveckým koncertem společně s Jihočeským státním orchestrem, dir. J. Soukup.

1982–1992 – člen souboru Dyškanti, České Budějovice

1986 – Koncert z díla B. Martinů, společně s Kvartetem B. Martinů, Václavem Holzknechtem a Radovanem Lukařským
Na tento koncert navázalo několik dalších vystoupení společně s R. Lukavským až do roku 1999

1990–1996 – člen souboru Musica Antiqua Praha

1987–1992 – studium na Hudební fakultě AMU Praha, obor zpěv
Studium bylo zakončeno absolventským písňovým koncertem, jako diplomová práce přeložena Metodika zpěvu Pařížské konservatoře z roku 1804.
Operní inscenace v DISKu – B. Martinů: Hlas lesa (loupežník, 1989), W. A. Mozart: Bláznivý den aneb Figarova svatba (hrabě, 1990), B. L. Benda: Lazebník sevillský (Figaro, 1991)

1987–dosud – zakládající člen souboru Schola Gregoriana Pragensis

1989 a 1990 – M. A. Gagliano: Dafne (zámek Valtice, dir. R. Hugo, režie V. Spurný)

1990 – V. Franz: Daniel (Daniel), světová premiéra oratoria

1991–1993 – koncerty se souborem Capella Regia Musicalis, dir. R. Hugo

1992 a 1993 – Fontfroide, Francie, týdenní velikonoční liturgie v jihofrancouzském klášteru (Schola gregoriana Pragensia a Chœur Grégorien de Paris)
Zcela mimořádný spirituální zážitek, na který dodnes rád vzpomínám.

1992 a 1993 – Gustav Albert Lortzing: Zkouška na operu (Adolf von Reinthal), dir. V. Spurný, zámecké divadlo Litomyšl, Festival Smetanova Litomyšl 1993

1993 – koncerty s J. Stivínem a souborem Collegium Quodlibet

1994 — slavnostní koncert a přímý televizní přenos k 650. výročí založení pražské katedrály, Svatováclavská kaple, katedrála sv. Víta, Pražský Hrad.
Koncertu se zúčastnil president V. Havel, kardinál M. Vlk a další osobnosti.

1994–2012 – spolupráce se souborem Musica Florea

1995–2002, 2004–2005, 2009–2010, 2013 – Evangelista v gregoriánských pašijích (Schola Gregoriana Pragensis)
Celkem dvacet dva koncertů a spoluúčastí na liturgii.

1995 – premiéra koncertu Antica e moderna, Schola Gregoriana Pragensis společně s Petrem Ebenem
Tímto koncertem začala dlouholetá a umělecky i lidsky zcela mimořádná spolupráce s P. Ebenem.

1997 — zpěv na nešporách v břevnovském klášteře při návštěvě papeže Jana Pavla II. v Česku (Schola Gregoriana Pragensis)
Po nešporách jsme měli možnost se osobně setkat s papežem – silné a dojemné zároveň.

1998–2008 – zakladatel a umělecký vedoucí vokálního souboru Fraternitas Litteratorum, specialisovaného na českou renesanční polyfonii 15.–16. stol.

1999 a 2001 — koncertní turné v Israeli se souborem Schola Gregoriana Pragensis (Jaffa, Nazaret, Betlehem, Latrun, Tel Aviv, Haifa, Jerusalem)

2003 – Steve Reich: The Proverb — koncertní nastudování kantáty za spoluúčasti autora, Kammermusikk Festival, Trondheim, Norsko

2003–2018 – dramaturgie a produkce mezinárodního festivalu dětských sborů Musica Angelica, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

2005 – Japonsko, turné se souborem Schola Gregoriana Pragensia a sborem japonských buddhistických mnichů Óhara Gjosan šómjó kenkjú-kai
„…Před sedmou hodinou večerní následoval zástup osmi choralistů v albách tendaiské mnichy do Ústřední chrámové síně. Když stále se stupňující duchovní a hudební napětí dospělo až do okamžiku, kdy masivní melodikou šómjó, základního pramene japonské vokální tradice, prostoupila průzračná harmonie gregoriánského chorálu, publikum bylo u vytržení.“ (deník Kjóto šimbun)

2007 – C. Monteverdi: Orfeo (Pastore, Národní divadlo Praha)

2008–2010 – spolupráce s hráčkou na kladívkový klavír Petrou Matějovou (romantický písňový repertoár, F. Schubert etc.)

2010, 2011 – Zrcadlový sál zámku Český Krumlov, novodobá premiéra dramatické básně Rosa rosensis Jacoba Cantera z konce 15. století v překladu Jakuba Šimka v provedení souboru Dyškanti, v níž Stanislav Předota hraje a zpívá jednu z hlavních rolí – krále Charilaa.

2010–2015 – lektor tříd gregoriánského chorálu a renesanční polyfonie na Letní škole duchovní hudby Convivium

2011 – premiéra čtyř písní z cyklu Cypřiše od Antonína Dvořáka v úpravě S. Předoty pro zpěv a smyčcové kvarteto, společně s Vlachovým kvartetem

2012 – Turecko, IX. Mezinárodní festival mystické hudby, Konya

2013 – moderátor XI. Mezinárodního festivalu duchovní vokální hudby, Šumperk

2016–dosud – moderátor vysílání rozhlasové stanice Classic Praha

2017 – písňový cyklus Krásná mlynářka od Franze Schuberta s klavíristkou Helenou Suchárovou Weiser

2018 – spolupráce se souborem L’Armonia Terrena (dir. Zdeněk Klauda), nahrávka Requiem Antonína Rejchy

2020–2021 – spolupráce s Mezinárodním hudebním festivalem Lípa Musica, moderování festivalových koncertů

 

Koncerty v zahraničí:

evropské země: Belgie, Bělorusko, Francie, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Sovětský svaz/Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Vatikán, Velká Británie

mimoevropské země: Israel, Japonsko

 

 © CDmusic.cz/Široký dvůr - 2013 Praha