stanislav předota
SP logo
Curriculum Vitae

STANISLAV PŘEDOTA studoval sólový zpěv na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích (obor učitelství zpěvu na LŠU) a na pražské Akademii múzických umění. Zájem o historickou hudbu jej přivedl nejprve do českobudějovického souboru Dyškanti, zaměřeného na vokální renesanční polyfonii. Se souborem Musica Antiqua Praha (1990–1996), interpretujícím hudbu raného baroka, realisoval řadu nahrávek a absolvoval četné zájezdy do zahraničí.

Stanislav Předota je jedním ze zakladatelů souboru Schola Gregoriana Pragensis, který se specializuje na gregoriánský chorál a středověkou polyfonii. Souboru se podařilo u nás znovu probudit povědomí a zájem o tento hudební žánr, stojící na počátku veškeré novodobé evropské hudby. S tímto souborem realizoval řadu kritikou velmi ceněných nahrávek a četné zájezdy do zahraničí (kromě celé Evropy i Izrael a Japonsko).

V letech 1998–2008 Stanislav Předota vedl vlastní soubor Fraternitas Litteratorum, specialisovaný na dobovou interpretaci vokální polyfonie 15.–16. století, dochované v českých archivech. Díky úzké spolupráci s hudebním historikem a editorem staré hudby Martinem Horynou, předním českým specialistou na renesanční polyfonii, soubor na koncertech uváděl unikátní programy sestavené z nejlepších skladeb české renesance. CD „Caesar vive!“ (Supraphon 2007) získalo v květnu 2007 prestižní francouzské ocenění „Choc du Monde de la Musique“.

Jako sólový zpěvák je Stanislav Předota zván ke spolupráci i s jinými ansámbly. Se souborem Musica Florea např. koncertně provedl a nahrál CD Missa sanctissimae Trinitatis J. D. Zelenky (nejvyšší ohodnocení francouzského časopisu Diapason), se souborem Musica Salutaris zpíval hlavní role ve Scarlattiho oratoriu Giuditta, Lortzingově opeře Zkouška na operu (záznam z litomyšlského zámeckého divadla zařazen do Zlatého fondu České televize) a v první dochované opeře Euridice od J. Periho (televizní i rozhlasový záznam pro Českou televizi a Český rozhlas). Dále spolupracoval se soubory Collegium 1704, Doulce mémoire, Teatro lirico (um. ved. S. Stubbs; mj. opera A. Draghiho Il marito ama piu) aj.

Stanislav Předota se systematicky věnuje také písňové literatuře (skladby Dvořákovy a Janáčkovy vyšly na CD, výběr z Janáčkovy Moravské lidové poesie byl natočen pro německou televizi ZDF). Mezi zajímavé aktivity z posledních let patří účinkování v inscenaci Monteverdiho opery Orfeo (Národní divadlo Praha, 2007), dramaturgicky koncipovaný příběh „Básník a noc“ sestavený ze Schubertových písní (společně s klavíristkou Petrou Matějovou) a uvedení výběru z Dvořákových Cypřišů ve vlastní úpravě pro zpěv a smyčcové kvarteto (společně s Vlachovým kvartetem).

 

 © CDmusic.cz/Široký dvůr - 2013 Praha