stanislav předota
SP logo


KONCERTNÍ PROGRAMY

PÍSŇOVÉ KONCERTY S KLAVÍREM

Franz Schubert – Krásná mlynářka
Jeden z nejznámějších a nejkrásnějších písňových cyklů zazní kompletně v německém originále. Koncert je doplněn průvodním slovem, které průběžně přibližuje okolnosti vzniku díla i samotný příběh mlynářského tovaryše a jeho nešťastné lásky.

Smetana, Dvořák a německý romantismus
Výběr z cyklů Antonína Dvořáka (Cypřiše, Večerní písně op. 3, 31) a Bedřicha Smetany (Večerní písně), ve druhé polovině koncertu Robert Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Franz Liszt, Johannes Brahms, Gustav Mahler.

Od Dvořáka po Ebena – Století české písně
Romantické písně Antonína Dvořáka (Cigánské melodie, Písně milostné), geniální úpravy folklórních nápěvů od Leoše Janáčka (Moravská a Ukvalská lidová poezie), symbolismus v díle Vítězslava Nováka (Údolí nového království, Erotikon, Melancholie), poezie Jaroslava Seiferta v písních Jaroslava Křičky (Šípková růže), osobité ztvárnění lidové písně Bohuslavem Martinů (Nové slovenské písně, Písničky na jednu a na dvě stránky, Nový Špalíček) a na závěr výběr z díla našeho největšího skladatele 2. poloviny 20. století Petra Ebena (Písně nejtajnější, Šestero piesní milostných, Šest písní na Rilkeho, Nursery Songs).

PÍSNĚ S DOPROVODEM KLADÍVKOVÉHO KLAVÍRU

Společná vystoupení s Petrou Matějovou, uznávanou hráčkou na kladívkový klavír (kopii klavíru Anton Walter & Sohn z roku 1805 zhotovil Paul McNulty z Divišova). Stěžejním je projekt Básník a noc aneb Putování za láskou od večerního soumraku do jitřního rozbřesku. Skladby byly vybrány z více než 600 Schubertových písní a následně sestaveny do uceleného příběhu odehrávajícího se během jedné jarní noci. Posluchač se může přesvědčit, že mnohé velmi málo hrané Schubertovy písně se svými kvalitami naprosto vyrovnají komposicím velmi populárním. (Program může být obohacen vystoupením recitátora v roli Básníka.)

PÍSNĚ SE SMYČCOVÝM KVARTETEM

V roce 2011 zaznělo ve světové premiéře spolu s Vlachovým kvartetem Praha několik částí opomíjeného prvního písňového cyklu Antonína Dvořáka Cypřiše v úpravě Stanislava Předoty pro zpěv a smyčcové kvarteto (S. Předota tento cyklus uvádí i v původní podobě pro zpěv a klavír). Z tohoto počinu se rozvinula spolupráce, jejímž cílem je věnovat se hudební literatuře pro zpěv a smyčcové nástroje (případně i s doprovodem klavíru – Helena Suchárová-Weiser).
Antonín Dvořák: Cypřiše (úprava S. Předoty pro zpěv a smyčcové kvarteto)
Igor Stravinskij: Pribautki (úprava S. Předoty pro zpěv a smyčcové kvarteto)
Ralph Vaughan Williams: Ten Blake Songs (v provedení pro zpěv a sólové housle)


* * *


Giovanni Pierluigi da Palestrina: Pulchra es, amica mea
Video na YouTube.com

Ukázka z koncertu NEŠPORY S HUDBOU POZDNÍ RENESANCE, který proběhl dne 29. 8. 2009 v Horním kostele Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě u Dačic v rámci festivalu Dačické barokní dny.

Na tomto koncertu vystoupil Stanislav Předota společně s hráčem na cink Richardem Šedou a českobudějovickým souborem Dyškanti (kvarteto cornamus, renesanční varhanní positiv, loutna a viola da gamba). V rámci programu zazněly i virtuózní skladby pro cink a zpěv, které měly u publika takový ohlas, že jsme se rozhodli připravit samostatný projekt, na němž bychom představili tento zřídkakdy uváděný repertoár.

Jacob Handl Gallus: O salutaris hostia
Video na YouTube.com

Ukázka z koncertu NEŠPORY S HUDBOU POZDNÍ RENESANCE, který proběhl dne 29. 8. 2009 v Horním kostele Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě u Dačic v rámci festivalu Dačické barokní dny.

CHOC DU MONDE DE LA MUSIQUE pro CD „Caesar vive!“ — překlad do češtiny

Antologie věnované neuvěřitelně bohatému hudebnímu životu pražského císařského dvora jsou z hlediska výběru skutečným oříškem, se kterým si soubor Fraternitas Litteratorum dovedl poradit a vyvarovat se tak příliš velké roztříštěnosti. Jádrem jeho antologie je totiž kompletní mše vlámského skladatele působícího na dvoře Rudolfa II. Carla Luythona, jehož hudbě je věnováno jen málo nahrávek. Komorně sestavený ansámbl, delikátní preludia malých varhan mezi jednotlivými části mše a akustické zabarvení navádí intimní prostředí zámecké kaple, zcela odpovídající Rudolfově averzi k příliš hlučným projevům. Tato duchovní hudba je doplněna tajuplnými skladbami, vyvolávajícími zvláštní atmosféru, kde se mísí mysticismus s alchymií, kterou císař tolik miloval. Jsou to jak tříhlasé skladby s obtížně srozumitelnými hermetickými texty, vydané v roce 1618 Rudolfovým osobním lékařem, tak techniky rozvinuté friulským skladatelem Alessandrem Orologiem a franko-vlámským Jacobem Regnartem v jejich světských tříhlasých skladbách na italské a německé texty. Interpretace s tou největší možnou upřímností nepřeslechnutelně navrací těmto skladbám ducha jejich doby.

Marc Desmet, LE MONDE DE LE MUSIQUE (Francie), květen 2007

 

 © CDmusic.cz/Široký dvůr - 2013 Praha